Models per a la foneria

TREBALLEM
PLEGATS

Contacta’ns per a qualsevol dubte, per email o per telèfon.

info@euromodels.es

C/ Rasos de Peguera 32,

Polígon Industrial Sant Isidre 2
Sant Fruitós de Bages

Quin servei us pot oferir Euromodels?

En l’àmbit del modelatge, Tecnologies Euromodels, S.L., disposa d’una secció de fabricació de models de fosa de diferents materials, com són la fusta, les reïnes epoxi, poliestirè expandit, metàl·lics (alumini, acer…), etc…, disposant de l’adequada capacitat tècnica i humana necessària per a atendre el desenvolupament i fabricació dels models, per a sectors industrials, com per exemple:

–  Sector automoció (pinces de frens, tambors…)
–  Sector de l’aigua (Bombes, impulsors i accessoris varis)
–  Sector tèxtil (Peces variades)
–  Sector mobiliari (faroles, fonts, bancs, etc…)
–  Sector construcció maquinària (Bancades, politges, tapes, etc…)
–  Sector nàutic (Hèlix, motlles fibra de vidre, accessoris varis)
–  Sector ferroviari (Rodes, grapes de via, accessoris varis)
–  Sector agrícola (Recanvis maquinària agrícola i accessoris varis)
–  Sector elèctric (Caixes varies, focus i accessoris varis)

 

En funció de les característiques dels models de fosa a realitzar, es decideix el seu procés, que pot ser passant per l’oficina tècnica, utilitzant tècniques CAD/CAM, per llavors mecanitzar-lo amb CNC i que l’operari faci els corresponents acabats, o directament l’operari modelista manualment el construeixi i l’acabi.

Models més destacats