Productes

Àmplia gamma de serveis que van des del disseny de peces utilitzant sistemes de software CAD/CAM, la mecanització de models i motlles utilitzant maquinària de control numèric (CNC), el desenvolupament i producció de models per a foneria, la fabricació de motlles per al termoconformat de plàstics tècnics i també la fabricació de prototips per a l’estudi i millora de les condicions estudiades i el desenvolupament d’útils de control per a processos productius.

disseny 3d
icona maquina

Disseny 3D

A partir d’una idea, d’un esbós, d’un plànol 2D o d’un fitxer 3D, l’Oficina Tècnica, utilitzant aplicacions punteres de software CAD, comença a dissenyar...
persona treballant
icona servicio

Mecanització CNC

Un cop planificat el procés a seguir, es comença el desenvolupament de tots els programes de mecanització CNC utilitzant software CAD/CAM d’última generació.
persona treballant
service_icon

Models de Fosa

En funció de les característiques dels models per a foneria a realitzar, es decideix el seu procés, que pot ser passant per l’oficina tècnica,...
persona treballant
icona engranajes

Motlles per al Termoconformat

Especialistes en el disseny i construcció de motlles prototip per al termoconformat de plàstic, ja siguin d’alumini o placa màster. Així com un cop...
persona treballant
icona gasolina

Prototips

Fabricació de prototips en múltiples materials, partint d’un taco de material i obtenint la peça que permetrà assegurar la validesa del projecte totalment acabada,...
persona treballant
icona maquina

Útils de control

Fabricació d'útils de control per a la verificació i validació de la geometria de peces complexes i per a la producció o manipulació de...